ျမန္မာ ႏွင့္ ထိုင္း ပူးေပါင္း၍ မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ သံဃာေတာ္ အပါး တစ္ေသာင္း ကို ဆြမ္း ဆန္စိမ္း ေလာင္းလွဴ (MRTV)

By MRTV
Your rating: None Average: 5 (1 vote)