Photo

ေလးႏိုင္ငံ ပညာေရး စနစ္ ဆန္းစစ္ခ်က္

By The Voice Weekly 6 November, 2017 - 22:15

ေဟာင္ေကာင္ပညာေရးစနစ္သည္ စင္ကာပူ၊ ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ ထိုင္ဝမ္တို႔ေနာက္ကို ေရာက္ေနေသးသည္ဟု ဆိုရမည္။ ယင္းကလည္း Economist Intelligence Unit Index အရ ပိုင္းျဖတ္ၾကည့္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုေလးႏိုင္ငံစလံုးတြင္ တူညီသည့္ အခ်က္တစ္ခုမွာ (စာေမးပြဲစနစ္) ကို က်င့္သံုးေနၾကေသးျခင္းျဖစ္သည္။

စင္ကာပူ၊ ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ ထိုင္ဝမ္တို႔၏ ပညာေရးစနစ္တြင္ တီထြင္ဖန္တီးမႈကို အားေပးသည့္စနစ္မ်ား ပါဝင္ေနသည္။ သို႔ေသာ္ ေဟာင္ေကာင္ရွိ ေက်ာင္းသားမ်ားကို သူတို႔ပညာေရးစနစ္က တီထြင္ဖန္တီးမႈမ်ားကို အားမေပးထားေပ။ တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ ေဟာင္ေကာင္ပညာေရးစနစ္ကို သူတို႔ေက်ာင္းသားေတြကို စြန္႔စားခိုင္းရန္ မဝံ့မရဲ ျဖစ္ေနျခင္းပင္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပညာေရးစနစ္က ေက်ာင္းေတြမွာ ကေလးေတြကို သိပ္ၿပီးေတာ့ စိတ္လြတ္ ကိုယ္လြတ္ တီထြင္မႈေတြကို အားေပးဖို႔ အဆင္သင့္ မျဖစ္ေသးဘူး။ ဒါေပမဲ့ သင္ယူမႈမွာ ကိုယ္နဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္၊ သင္႐ိုးျပင္ပေလ့လာႏိုင္ေအာင္ေတြေတာ့ စီစဥ္ေပးေနပါတယ္”ဟု ပညာေရးတကၠသိုလ္ သင္႐ိုးဌာနမွ ပါေမာကၡ ဂၽြန္လီခ်ီကင္ ကေျပာၾကားသည္။

လီကင္ခ်ီ၏ အေျပာကို ပညာေရး သုေတသီ ဂ်နီဖာ မာယင္းေဝကလည္း ေထာက္ခံ ေျပာဆိုထားသည္။

“စင္ကာပူနဲ႔ ကိုရီးယားႏိုင္ငံေတြ ပညာေရးမွာ အလြန္ ေအာင္ျမင္ေနတယ္ဆိုတာ သူတို႔ရဲ႕ ပညာေရးစနစ္မွာ အႏုပညာနဲ႔ အသက္ ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလိုင္းေတြကို ထည့္ေပးထားႏိုင္လို႔ပဲ။ ေျပာရရင္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြကိုပါ ဖန္တီးေပးထားတဲ့ ပညာေရးလို႔ ေျပာရမယ္။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုလံုး အက်ိဳးကို တြက္ၿပီးေတာ့ စီစဥ္ထားတဲ့ ပညာေရးလို႔ ဆိုႏိုင္တယ္”ဟုဆိုသည္။

ေဟာင္ေကာင္ရွိ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ပညာတတ္လာၿပီးလွ်င္ ေဟာင္ေကာင္ထက္ ကမၻာပတ္ၿပီး အလုပ္ရွာရန္ ႀကိဳးစားေနၾကသည္။ ၂၁ ရာစုသည္ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းေခတ္ ျဖစ္လာသည္မွာ မွန္ပါသည္။ ကမၻာျပားလာၿပီး နယ္စည္းမျခား သြားလာ လႈပ္ရွားခြင့္မ်ား ပိုမို ရရွိလာၾကသည္။ လူငယ္ေတြက ကိုယ့္ၾကမၼာ ကိုယ္ဖန္တီးၿပီး ကိုယ့္ဘဝအတြက္ စြန္႔စားလႈပ္ရွားရန္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနၾကသည္။

စင္ကာပူႏိုင္ငံ ပညာေရးဝန္ႀကီးက မိမိတို႔ပညာေရးကို ပိုၿပီးေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြရွိမည့္ ပညာေရး၊ အဆင့္ကြာဟခ်က္ နည္းပါးၿပီး အားလံုး ေလ့လာသင္ယူႏိုင္မည့္ ပညာေရးမ်ိဳး ျဖစ္လာေစရန္ ဦးတည္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ဟု ဆိုထားသည္။ တစ္နည္းေျပာရလွ်င္ ႏိုင္ငံ၏ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ လုပ္ငန္း လိုအပ္ခ်က္အရ ပညာတတ္မ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးသြားေရးႏွင့္ သင္ယူလိုစိတ္ ရွိသေလာက္ သင္ယူခြင့္ရႏိုင္မည့္ ပညာေရးစနစ္မ်ိဳးကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားမည္ဟုဆိုထားသည္။

ထိုင္ဝမ္ကလည္း အစိုးရကိုယ္တိုင္ အနာဂတ္ကို လွမ္းေမွ်ာ္ျခင္းဆိုသည့္ စိတ္ကူးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ပညာေရး ေလးႏွစ္စီမံကိန္းကို  ခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ေနခဲ့သည္။  အနာဂတ္ကို စိတ္ကူးပံုေဖာ္မည့္ ဖန္တီးတီထြင္လို စိတ္ရွိေသာ ပညာေရးမ်ိဳး ျဖစ္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟုဆိုထားသည္။ ပညာေရးတြင္ အတန္းတိုင္း အဆင့္တိုင္းကို (Creative) ႏွင့္ (Imagining) ျဖစ္လာေစရန္ သင္ၾကားေပးရမည္ဆိုသည့္ အစီအစဥ္လည္းျဖစ္သည္။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက (My Little Wild Campus) ဆိုသည့္ ပ႐ိုဂရမ္ကိုလည္း ပူးတြဲ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနသည္။ တကၠသိုလ္ႏွင့္ ေကာလိပ္ေက်ာင္းသားမ်ားကို တီထြင္ ဖန္တီးလိုစိတ္မ်ား ရွိေစမည့္ ပညာေရးလမ္းေၾကာင္းကို ေတာ္လွန္ေျပာင္းလဲေပးရန္ျဖစ္သည္။

ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ပညာေရးဝန္ႀကီးကလည္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကတည္းက စကၠဴျဖဴ စီမံကိန္းကို စတင္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္။ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ သုေတသနႏွင့္ သတင္း အခ်က္အလက္ စင္တာႀကီးတစ္ခုကို ထူေထာင္ၿပီး ေဆာ့ဖ္ဝဲပညာေရးစနစ္ တစ္ခုဆီ ေရာက္ေအာင္ လမ္းေၾကာင္း ေျပာင္းေနသည္။ အေျခခံ အဆင့္ျမင့္ ေက်ာင္းတိုင္း အတန္းတိုင္းတြင္ ကြန္ပ်ဴတာ ပ႐ိုဂရမ္းမင္း ပညာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားေပးၿပီး ပညာေရးစနစ္ ေျပာင္းလဲရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္က စတင္ၿပီး အလယ္တန္းေက်ာင္းအဆင့္က စတင္ကာ ေဆာ့ဖ္ဝဲေရးနည္းသင္ပညာေရးစနစ္ကို ထည့္သြင္းေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ေဟာင္ေကာင္ပညာေရးစနစ္က လက္ေတြ႔ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ေမြးထုတ္ေရးထက္ ပညာေရးတြင္ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္သူမ်ား ေမြးထုတ္ေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္သာ ရွိေနေသးသည္။ အနာဂတ္ ပညာေရးသည္ (Skill for the Future) ဆိုသည့္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ေမြးထုတ္ႏိုင္ေရးကို ဦးမတည္ထားလွ်င္ က်ဆံုးရေပလိမ့္မည္။ ေက်ာင္းစာကို က်က္မွတ္ၿပီး စာေတာ္သည္ႏွင့္ ထူးခၽြန္မႈကို တိုင္းတာသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္ေနေသးသည္မွာ ရင္ေလးစရာျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတကာပညာေရးသည္ ေျပာင္းလဲေနၿပီျဖစ္သည္။ ဘာသာစံု ဂုဏ္ထူးထြက္ၿပီး ဆရာဝန္လိုင္း လိုက္မွဆိုသည့္ သေဘာတရားထက္ ေဈးကြက္က လိုအပ္သည့္ ပညာရွင္ ေမြးထုတ္ႏိုင္ေရး လမ္းေၾကာင္းဆီကို လိုက္ေနၾကသည္။ အေမရိကႏွင့္ ဥေရာပေဈးကြက္ႀကီးမ်ားတြင္ (Skill) ဆိုသည့္စကားေတြ ေျပာလာသည္။ ပညာေရးကလည္း Skill လမ္းေၾကာင္းဘက္ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာ ပ႐ိုဂရမ္းမင္းဘက္ဆီ ဦးတည္လာသည္။

အနာဂတ္ လုပ္ငန္းေတြက ခ်ံဳ႕လာၾကသည္။ လူမ်ားေနရာတြင္ စက္႐ုပ္ေတြကို အစားထိုးလာၾကသည္။ လူကို လူခ်င္း ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာင္းသည့္ CEO မ်ားထက္၊ စက္႐ုပ္မ်ားကို ႏိုင္နင္းစြာ ကိုင္တြယ္ ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္သည့္ AI ပညာရွင္ေတြလိုအပ္လာသည္။ အနာဂတ္ကို အေျမာ္အျမင္ႀကီးစြာျဖင့္ လူသားရင္းျမစ္မ်ားကို ႀကိဳတင္ ေမြးထုတ္ထားႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံသည္ ခ်မ္းသာတိုးတက္သည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္လာမည္။ ႐ုရွားသမၼတ ပူတင္ကိုယ္တိုင္က အနာဂတ္တြင္ AI ေခၚ ဉာဏ္ရည္တုျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈကို အျမင့္ဆံုး အေကာင္းဆံုး ဖန္တီးႏိုင္သူမ်ားသည္ ကမၻာႀကီးကို လႊမ္းမိုးလိမ့္မည္ဟု နိမိတ္ဖတ္ထားသည္။

Ref: South China Morning Post
http://thevoicemyanmar.com
05 Oct 2017

Your rating: None Average: 5 (1 vote)