Photo

ဘြဲ႔ရလွ်င္ အလုပ္ ေသခ်ာသည့္ ကမၻာႀကိဳက္ တကၠသိုလ္မ်ား

By The Voice Weekly 10 December, 2017 - 23:54

ကမၻာ့တကၠသိုလ္မ်ားထဲတြင္ ဘြဲ႔ရသူမ်ားကို လူႀကိဳက္အမ်ားဆံုး တကၠသိုလ္ ၅ ခု စာရင္းအား Global University Employability Ranking 2017 အျဖစ္ Times Higher Education က ထုတ္ျပန္ပါသည္။

အေမရိကမွ ဂ်ပန္အထိ ႏိုင္ငံေပါင္း ၃၃ ႏိုင္ငံတြင္ ထင္ရွားသည့္တကၠသိုလ္ေပါင္း ၁၅၀ ခန္႔ရွိပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာက အႀကိဳက္မ်ားသည့္ တကၠသိုလ္စာရင္းတြင္ ဥေရာပမွ ျပင္သစ္၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ ဂ်ာမနီတို႔မွ ဘြဲ႔ရမ်ားကို လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းခြင္တြင္ Professional မ်ားအျဖစ္ အႀကိဳက္မ်ားသည္။ သို႔ေသာ္ ထိပ္တန္းလူႀကိဳက္မ်ားသည့္ တကၠသိုလ္မ်ားမွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ၿဗိတိန္တို႔က ျဖစ္ေနသည္။

California Institute of Technology

ကမၻာ့အေကာင္းဆံုး ထိပ္တန္းတကၠသိုလ္ႀကီး တစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္ေနသည္။ ႏိုင္ငံတကာသို႔လည္း အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းအမ်ားဆံုး ေဖာ္ေဆာင္ေပးေနသည့္ ေနရာျဖစ္သည္။ ဤေက်ာင္းထြက္မ်ားသည္ သခ်ၤာ၊ သိပၸံႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္မ်ားတြင္ ထူးခြ်န္ၾကသည္က မ်ားသည္။ အနာဂတ္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းအတြက္ ေသခ်ာသည့္ တကၠသိုလ္ျဖစ္ေၾကာင္း ယံုၾကည္ၾကသည္။

သိပၸံႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္မ်ားကို အေကာင္းဆံုး ေလ့က်င့္ေပးႏိုင္႐ံုမက လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ အက်ိဳးရွိေစမည့္ တီထြင္မႈမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္ေပးႏိုင္သည့္ ေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားလက္ခံသည့္ အေရအတြက္မွာ အျခားတကၠသိုလ္မ်ားထက္ နည္းသည္။ ေက်ာင္းတက္ေနဆဲ ေက်ာင္းသား ၁၀၀၀ ခန္႔သာရွိသည္။ ဘြဲ႔လြန္တက္ေနသူေပါင္း ၁၂၀ဝ သာရွိသည္။ ဆရာႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား အျပန္အလွန္ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္မႈမ်ားေၾကာင့္ နာမည္ရလာသည့္ တကၠသိုလ္ျဖစ္သည္။

ံHarvard University

ဟားဗတ္တကၠသိုလ္သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ေရွးအက်ဆံုးႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာအရွိဆံုး တကၠသိုလ္ႀကီးတစ္ခုအျဖစ္ ထင္ရွားသည္။ ကမၻာ့ နာမည္ေက်ာ္ကုမၸဏီႀကီးတိုင္းတြင္ ဟားဗတ္ေက်ာင္းဆင္း မရွိသည့္ေနရာ ရွားသည္ဟုပင္ ဆိုစမွတ္ျပဳၾကသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ျပည္နယ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္၏ နာမည္ေက်ာ္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားမွာ ဟားဗတ္ေက်ာင္းဆင္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ဤေက်ာင္းထြက္ ႏိုဘယ္လ္ဆုရ ၄၈ ဦးရွိၿပီး ပူလစ္ဇာဆုရသူေပါင္းမွာ ၄၈ ဦးျဖစ္သည္။

ဟားဗတ္ေက်ာင္းဆင္းမ်ားသည္ သုေတသနႏွင့္ တီထြင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ နာမည္ေက်ာ္မ်ားျဖစ္သည္။ ပေရာဂ်က္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဦးေဆာင္ႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္လာေစရန္အတြက္ ေက်ာင္းတြင္ ပို႔ခ်သင္ၾကားေပးေနသည့္ သင္ခန္းစာမ်ားမွာ ေက်ာင္းစာထက္ လြန္ကဲၿပီး သင္ၾကားႏိုင္စြမ္းမ်ားေၾကာင့္ ထင္ရွားရျခင္း ျဖစ္သည္။

Columbia University

ကိုလံဘီယာတကၠသိုလ္သည္ ယမန္ႏွစ္က အဆင့္ ၉ တြင္ရွိၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ အဆင့္ ၃ ျဖစ္လာသည္။ ၁၇၅၄ ခုႏွစ္ကတည္းက တည္ေထာင္ထားသည့္ တကၠသိုလ္ျဖစ္သည္။ နယူးေယာက္တြင္ သက္တမ္းအရွည္ဆံုး ပညာေရးအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး အေမရိက၏ သက္တမ္းအဆင့္ ၅ ျဖစ္သည္။

ကိုလံဘီယာတကၠသိုလ္တြင္ ေက်ာင္းခြဲေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး အထက္တန္းအဆင့္ ေက်ာင္း ၂ ေက်ာင္း ပါဝင္သည္။ ထိုေက်ာင္းထြက္ ၅ ဦးမွာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုကို စတင္ထူေထာင္သူ စာရင္းဝင္မ်ား ျဖစ္သည္။ တရား႐ံုးခ်ဳပ္ ေရွ႔ေန ၁၀ ဦး၊ ႏိုဘယ္လ္ဆုရ ၉၆ ဦး၊ ဘီလီယံႂကြယ္သူေဌး ၂၀ ဦးႏွင့္ ပူလစ္ဇာဆုရွင္ ၁၂၃ ဦး ထြက္ထားသည္။

Massachusetts Institute of Technology

ကမၻာ့နည္းပညာ တီထြင္မႈမ်ားတြင္ MIT ေက်ာင္းဆင္းမ်ားသည္ ပ႐ိုဂရမ္မာမ်ားအျဖစ္ ထင္ရွားၾကသည္။ သူတို႔သည္ ဘြဲ႔မရမီကတည္းက ထူးခြ်န္စြာ လက္စြမ္းျပႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ စီးပြားေရးေလာကႏွင့္ နည္းပညာေလာကတြင္ ထင္ရွားသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္သည့္ ေနရာလည္းျဖစ္သည္။

ကုမၸဏီအမ်ားစုက ထိုေက်ာင္းတြင္ သင္ၾကားသည့္ သင္႐ိုးႏွင့္ သင္ၾကားနည္းစနစ္မ်ား၊ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကို အတုယူၾကရသည္။ ထို႔ျပင္ တီထြင္မႈကို အားေပးသည့္စနစ္မ်ား၊ စည္းကမ္းေကာင္းမႈမ်ားေၾကာင့္လည္း ထင္ရွားသည္။

တီထြင္မႈနယ္ပယ္အမ်ားစုတြင္ MIT ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ကင္းသည့္ေနရာရွားသည္။ အထူးသျဖင့္ ကြန္ပ်ဴတာ ကြန္ရက္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ MIT ေက်ာင္းသားမ်ား မ်က္ႏွာပြင့္ၾကသည္။ Bitechnology ဆိုသည့္ နည္းပညာတြင္ MIT ေက်ာင္းသည္ နာမည္ရၿပီးျဖစ္ေနသျဖင့္ ကမၻာကစိတ္ဝင္စားစြာ ေစာင့္ၾကည့္ေနရသည့္ ေနရာျဖစ္လာသည္။

University of Cambridge

ကမၻာတစ္ဝန္းလံုးတြင္ အထက္တန္းစား လူ႔မလိုင္မ်ားကိုသာ သင္ၾကားေပးေနသည့္ တကၠသိုလ္အျဖစ္ နာမည္ႀကီးသည္။ ၁၃ ရာစုႏွစ္ကတည္းက တည္ေထာင္ထားၿပီး ေအာက္စ္ဖို႔ဒ္ေက်ာင္းထြက္ ပညာတတ္မ်ားက ထူေထာင္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ကမၻာေပၚတြင္ ကင္းဘရစ္ခ်္ေက်ာင္းဆင္းမ်ားသည္ အထူးကြ်မ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ားအျဖစ္ နာမည္ေက်ာ္သည္။ ေက်ာင္းစရိတ္လည္းႀကီး၊ ေငြကုန္လည္းမ်ားသလို ကင္းဘရစ္ခ်္ႏွင့္ ေအာက္စ္ဖို႔ဒ္ေက်ာင္းဆင္းဟူ၍ ဂုဏ္ယူေနၾကသူေတြလည္း မ်ားသည္။ ၿဗိတိန္၏ အထင္ကရတကၠသိုလ္ျဖစ္ၿပီး စာၾကည့္တိုက္ေပါင္း ၁၀ဝ ေက်ာ္ႏွင့္ စာအုပ္ေပါင္း ၁၅ သန္းေက်ာ္ ထိန္းသိမ္းထားသည့္ ေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ သုေတသနလုပ္ငန္းေပါင္း ၄၅၀၀၀ ေက်ာ္ကို ေခါင္းစဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ေနရာအျဖစ္ ထင္ရွားသည္။

http://thevoicemyanmar.com

Your rating: None Average: 5 (1 vote)