Photo

ေနာင္မ်ဳိးဆက္ေတြ မ်က္မွန္ မလြတ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး

By The Voice Weekly 10 October, 2017 - 12:47

မ်က္စိမႈန္ (Poor Vision) တာမွာ အေဝးမႈန္၊ အနီးမႈန္၊ အေဝးအနီး (Bipolar Vision) မႈန္၊ ဆလင္ဒါ အရြဲ႕အေစာင္းမႈန္ စသျဖင့္ ရွိႏိုင္တယ္။ ဒီဘက္ေခတ္ေတြမွာ ၂၄ နာရီ တီဗီအစီအစဥ္၊ ၂၄ နာရီ ဂိမ္း၊ အင္တာနက္နဲ႔ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ေတြေၾကာင့္ မ်က္မွန္မတပ္ရသူ ေတာ္ေတာ့္ကို နည္းေနၿပီပဲ ျဖစ္တယ္။


တခ်ဳိ႕သူေတြက အေဝးမႈန္ေပမယ့္ အနီးၾကည့္ရင္ ေကာင္းေကာင္းျမင္ရတယ္။ အေဝးၾကည့္မေကာင္းသူ၊ အနီးၾကည့္ေကာင္းသူ (ကေလးေတြမွာ အဓိက ေတြ႔ရတယ္) အတြက္ အေဝးမႈန္ မိုင္းနပ္ (၅၀) (၁၀၀) စသျဖင့္ တပ္ဆင္ေပးရတယ္။ အေဝးၾကည့္ေကာင္းၿပီး စာၾကည့္မေကာင္းသူ၊ အသက္ႀကီးသူေတြမွာ ပလပ္ (Plus) (၅၀) (၁၀၀) (၂၀၀) စသျဖင့္ တပ္ဆင္ေပးရတယ္။ ကေလးေတြမွာ ေစာင္းၿပီးၾကည့္၊ အိပ္ေနလ်က္ၾကည့္ ပါမ်ားတဲ့အခါ အေဝးမႈန္နဲ႔ ဆလင္ဒါအေစာင္း ျဖစ္တတ္တယ္။ အရြဲ႕အေစာင္း (Cylinder) အျပင္ အေဝးမႈန္ပါ ယွဥ္တြဲတပ္ဆင္ရတယ္။

အျမင္အာ႐ံု ပိုေကာင္းေအာင္ မ်က္စဥ္းနဲ႔ ေသာက္ေဆးေပးၿပီး ကုသျခင္း၊ ေလဆာေရာင္ျခည္ ေပးကုသျခင္း၊ ခြဲစိတ္ကုသျခင္း၊ မ်က္စိေရွ႕ခန္းကုသတဲ့ နည္းစနစ္ေတြ၊ မ်က္စိေနာက္ခန္း ကုသတဲ့ နည္းစနစ္ေတြနဲ႔ ကုသျခင္းအျပင္ မ်က္ကပ္မွန္ တပ္ဆင္ျခင္း၊ ေလဆာနဲ႔ မွန္ဘီလူးခံုး၊ မ်က္ၾကည္လႊာစားတဲ့ နည္းနဲ႔ အခံုးကုသနည္းေတြ ရွိလာပါတယ္။

အနီးၾကည့္ေကာင္းၿပီး အေဝးမႈန္သူေတြမွာ မိုင္ယိုပီးယား (Myopia - Nearsightedness) ျမင္လႊာမွာ  က်ရမယ့္ ပံုရိပ္အလင္းတန္းတို (လို) ေနလို႔ အေဝးမႈန္သူနဲ႔ ဟိုက္ပလိုးပီးယား (Hyperopi Far Sightedness) ျမင္လႊာမွာ က်ေရာက္မယ့္ ပံုရိပ္အလင္းတန္းရွည္ (လြန္) ေနလို႔ အေဝးမႈန္သူဆိုၿပီး အေျခခံႏွစ္မ်ဳိးရွိတယ္။ အေဝးၾကည့္ေကာင္းၿပီး အနီးမႈန္သူေတြ (အသက္ေလးဆယ္ဝန္းက်င္) ျဖစ္ၾကတယ္။ ပရက္ဘိုင္ယိုပီးယား (Presbyopia) အသက္ႀကီးလို႔ အနီးမႈန္သူေတြလို႔ ေခၚတယ္။ ငယ္ရြယ္စဥ္က အနီးကို ေကာင္းစြာျမင္သူေတြ ျဖစ္တယ္။ စာၾကည့္ရင္ မ်က္မွန္တပ္ဖို႔လိုၿပီး အသက္အရြယ္အလိုက္ ပလပ္ (+1.00D) နဲ႔  (+3.00D) အတြင္း လိုအပ္ခ်က္ ရွိတတ္တယ္။

မ်က္မွန္တပ္ဖို႔ လို/မလိုနဲ႔ မ်က္မွန္တပ္ရင္ ဘယ္အတိုင္းအတာထိ ျမင္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိဖို႔ကို စမ္းသပ္စစ္ေဆးတဲ့ အ႐ိုးရွင္းဆံုးနည္းက ပင္ဟိုးနဲ႔ စမ္းသပ္ျခင္း (Pinhole Examination) ျဖစ္တယ္။ အလင္းပိတ္ ကတ္ျပားေပၚမွာ အေပါက္ငယ္ေဖာက္ၿပီး ကာယကံရွင္ ေခ်ာင္းၾကည့္ေစကာ စစ္ေဆးတဲ့နည္း ျဖစ္တယ္။ ပကတိအျမင္နဲ႔ ပင္ဟိုးမွျမင္တဲ့ အျမင္၊ ယင္းအျမင္ႏွစ္မ်ဳိးကို ႏႈိင္းယွဥ္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ရတဲ့ စစ္ေဆးမႈမ်ဳိး ျဖစ္တယ္။ (၆) မီတာ၊ ေပ (၂၀) အကြာ မွာရွိတဲ့ အျမင္စစ္ကတ္ျပား (Chart of Visual Acuity Test) ရွိ စာ (သို႔) သေကၤတေတြ ပကတိအျမင္နဲ႔ ပင္ဟိုးအျမင္၊ ကြန္ပ်ဴတာအျမင္တို႔ ႏႈိင္းယွဥ္ကာ ဒီဂရီအနည္း အမ်ားေျပာင္းၿပီး စစ္ေဆးကာ ပင္ဟိုးအျမင္က ပကတိအျမင္ထက္ ပိုၿပီးေကာင္းေနရင္ မ်က္မွန္တပ္ဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ႏိုင္တယ္။ ပင္ဟိုးနဲ႔ ျမင္ရတဲ့ အျမင္က မ်က္မွန္တပ္ရင္ ျမင္ရမယ့္ အဆင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာရွင္ေတြက အနီးစပ္ဆံုး သံုးသပ္ၾကတယ္။မ်က္စိဆရာဝန္ႀကီးေတြကေတာ့ မ်က္စိကို အေသးစိတ္ၾကည့္ႏိုင္တဲ့ အဏုၾကည့္မွန္ဘီလူး (Slit Lampအ) နဲ႔ စစ္ေဆးကာ မ်က္မွန္လိုသူေတြကို မ်က္မွန္ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ သို႔မဟုတ္ အျမင္စြမ္းရည္ဆိုင္ရာ ပညာရွင္ (Refractionist or Opcometrist) ထံ ေစလႊတ္တတ္ၾကပါတယ္။ တကယ္လို႔ ပင္ဟိုး (Pinhole) နဲ႔ ၾကည့္႐ႈတဲ့ အျမင္နဲ႔ ပကတိမ်က္စိနဲ႔ ျမင္တဲ့အျမင္ ႏွစ္မ်ဳိးဟာ ကြဲျပားျခားနားမႈ မရွိဘဲ တစ္သမတ္တည္းရွိေနရင္ မ်က္မွန္လိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ မ်က္စိမႈန္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ အျခား မ်က္စိျပႆနာတစ္ခုခု၊ မ်က္စိေရာဂါ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိး သို႔မဟုတ္ အျခားေၾကာင့္ မ်က္စိမႈန္ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္။

အတြင္းတိမ္ (Cataract)၊ မ်က္စိေရတိမ္ (Glaucoma) ရွိသူေတြ၊ ျမင္လႊာ (Retina) မွာ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ရွိသူေတြနဲ႔ မ်က္စိအာ႐ံုေၾကာ (Optic nerve) အားနည္းသူေတြ ျဖစ္ေနတတ္တယ္။ ပင္ဟိုး (Pinhole) နဲ႔ စမ္းသပ္ၾကည့္႐ႈရာမွာ ပိုၿပီး မႈန္သြားရင္ (Macula) ရဲ႕ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ယင္းကိစၥရပ္ေတြကို မ်က္စိအထူးကု ဆရာဝန္ႀကီးမ်ားကသာ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္တယ္။ မ်က္စိဆရာဝန္နဲ႔ ျပသရပါမယ္။

ေလဆာေရာင္ျခည္သံုး နည္းပညာမွာ မ်က္မွန္တပ္သူေတြအတြက္ ေလဆာေရာင္ျခည္နဲ႔ ပါဝါေလွ်ာ့တဲ့နည္းကို တြင္က်ယ္စြာ အသံုးျပဳေနၾကၿပီး ပါဝါမ်ားတဲ့ မ်က္မွန္ကို တပ္စရာမလို (LASIK) ေလဆာနည္းပညာ ကုသေပးႏိုင္ၿပီ ျဖစ္တယ္။ ကုန္က်စရိတ္ ျမင့္မားေနလို႔ အေျခခံလူတန္းစား လက္လွမ္း မမီေသးပါဘူး။ ပညာရွင္ပိုင္းမွာ ပါဝါ (10.00D) အထက္ရွိသူမွာ စင္းလံုးေခ်ာ (၁၀၀%) မ်က္မွန္လြတ္မယ္လို႔ အာမမခံႏိုင္ေသးဘူး။

မ်က္မွန္အျပင္ မ်က္ကပ္မွန္ (Contact Lens) ေတြ အသံုးျပဳလာၿပီျဖစ္တယ္။ မ်က္မွန္ပါဝါ ပလပ္၊ မိုင္းနပ္ (Plus or Minus 2.00 D) အထက္ ကြာဟရင္ ပံုရိပ္ႏွစ္ထပ္ (Diplopia) ျဖစ္တတ္ကာ မ်က္ကပ္မွန္နဲ႔ ယင္းျပႆနာ ေျဖရွင္းႏိုင္တယ္။ မ်က္ကပ္မွန္ဟာ မ်က္မွန္ရဲ႕ အားနည္းခ်က္ကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ေပမယ့္ မ်က္စိရဲ႕ အလြန္အေရးပါတဲ့ အဂၤါအစိတ္အပိုင္းျဖစ္တဲ့ မ်က္ၾကည္လႊာေပၚမွာ ကပ္ၿပီးတပ္ဆင္ရတာေၾကာင့္ မ်က္ၾကည္လႊာ မထိခိုက္ေစေရး အခ်ိန္ျပည့္ ဂ႐ုစိုက္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ မ်က္ကပ္မွန္ (Contact Lens) က သက္တမ္းမွန္ (Up to date) ျဖစ္ဖို႔ လိုအပ္ၿပီး မ်က္ကပ္မွန္ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ မွန္ကန္ေစေရးအတြက္ ပညာရွင္ေတြရဲ႕ ညႊန္ၾကားခ်က္ တိတိက်က် လိုက္နာဖို႔လိုတယ္။ အားကစား၊ ေဘာလံုး၊ ေရကူးတို႔ မလုပ္ႏိုင္သလို ညစဥ္ မ်က္ကပ္မွန္ ျပန္ျဖဳတ္ရတာ၊ မနက္ဘက္ မ်က္ႏွာသစ္ၿပီး ျပန္တပ္ရတာေတြ ရွိတယ္။

သည္ဘက္ေခတ္ေတြမွာ ကေလးေတြ၊ လူငယ္ေတြ မ်က္စိေစြ၊ ေစာင္း၊ အေဝးမႈန္လို႔ ဆလင္ဒါ အေဝးမႈန္ တပ္ဆင္ရသူ ငါးဆေက်ာ္ မ်ားလာတာက မ်က္စိကို အနားမေပးဘဲ ဂိမ္းေဆာ့တာ၊ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္၊ အင္တာနက္ေတြေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။ ျမင္ကြင္းက်ဥ္းက်ဥ္းထဲကစာကို ေန႔စဥ္ဆက္ဖတ္ေနရင္ မလြဲမေသြ မ်က္မွန္တပ္ရမွာ ျဖစ္ေနတယ္။ လိုအပ္တဲ့ ကုသမႈအျပင္ လိုက္နာသင့္တာေတြ လိုက္နာသင့္ပါတယ္။ အေနအထိုင္သာမက အစားအေသာက္ အာဟာရျပည့္စံုရမယ္။  
          
ေဒါက္တာလြင္သန္႔
http://thevoicemyanmar.com

Your rating: None Average: 5 (1 vote)