Photo

လုိလွ်င္ လုိသလုိ မလုိလွ်င္ မလုိသလုိ

By Myanma Alinn 10 August, 2017 - 19:57

ေမာင္ေတာေဒသ ျဖစ္စဥ္သည္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အား ဆန္႔က်င္သည့္ရာဇဝတ္မႈ (Crime against humanity) လုံး၀မဟုတ္။ ေမာင္ေတာေဒသ ျဖစ္စဥ္တြင္ လူမ်ိုဳးသုံးသတ္ျဖတ္ သန္႔စင္ျခင္း (Ethnic Cleansing) ဟု ယူဆႏိုင္သည့္ အေနအထား လုံး၀မေတြ႕ရွိ။

လူမ်ိဳး/ဘာသာအုပ္စု တစ္အုပ္စုအား ပထဝီနယ္ေျမတစ္ခုမွ ဖယ္ရွားရန္အတြက္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိစြာ မူဝါဒ ေရးဆြဲခ်မွတ္၍ က်င့္သုံးေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ိဳး လုံး၀မရွိ။ ေမာင္ေတာေဒသျဖစ္စဥ္တြင္ လူမ်ိဳးတုံး သတ္ျဖတ္ျခင္း (Genocide) ျဖစ္ရပ္မ်ိဳး လုံး၀မေတြ႕ရွိဟူေသာ အဓိက ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ ေမာင္ေတာေဒသ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာသည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ ၃၁-၁-၂၀၁၇ ရက္ေန႔ အေရာက္တိုက္႐ိုက္ အစီရင္ခံတင္ျပရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ရက္ကို ေက်ာ္လြန္၍ ေျခာက္လေက်ာ္ခန္႔ ၾကာျမင့္ၿပီးေနာက္ မၾကာေသးမီ ရက္ပိုင္းတြင္ တင္ျပႏိုင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

ၾကာျမင့္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာလည္း ကုလသမဂၢလူ႕ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီးရုံးက ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ႏုိင္ငံ သုိ႔ေရာက္ရွိေနေသာ ေမာင္ေတာေဒသမွ မူဆလင္မ်ားအား ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္လာသည့္အခါ အစီရင္ခံစာပါ ေဖာ္ျပခ်က္ျဖစ္ရပ္မ်ား မွန္ကန္မႈရွိ/မရွိ၊ ကိုက္ညီမႈ ရွိ/မရွိ ေမာင္ေတာေဒသသို႔ ထပ္မံကြင္းဆင္း စစ္ေဆးျခင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားအေရာက္ သြားေရာက္ စစ္ေဆး ေမးျမန္းရျခင္း၊ တရားေရးလမ္းေၾကာင္းအရ တရားစြဲဆိုႏိုင္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္က ကမ္းလွမ္းခဲ့မႈအေပၚ တုံ႔ျပန္လာမည့္ အေျခအေနမ်ားကို ေစာင့္ဆိုင္းေနရျခင္းေၾကာင့္ အစီရင္ခံစာတင္ျပရန္ သတ္မွတ္ရက္ထက္ ေနာက္က်ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည့္ အေလ်ာက္ပိုမို၍ ၿပီးျပည့္စုံစြာ တင္ျပႏိုင္ခဲ့သည္ဟုလည္း ဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။

ကုလသမဂၢ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ုံး၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေမာင္ေတာေဒသ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္စဥ္မွ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက လုံၿခဳံေရးရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားမ်ား၊ မူဆလင္ ေက်း႐ြာသားမ်ားကို ရက္ရက္စက္စက္ တိုက္ခိုက္သတ္ျဖတ္မႈ၊ ျခိမ္းေျခာက္ မႈမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္ သင္တန္းေပးမႈမ်ားကုိ ေဖာ္ျပျခင္းမျပဳဘဲ မွိန္ေဖ်ာက္ထာခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရမွ ျပဳလုပ္ေပးသည့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို အေလးထား ေဖာ္ျပျခင္းမျပဳဘဲ နယ္ေျမတည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးအတြက္ လုံျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံတကာမွ အထင္အျမင္လြဲမွားေအာင္ ပုံႀကီးခ်ဲ႕ပုံေဖာ္ခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ေမာင္ေတာေဒသတြင္ လူနည္းစုျဖစ္သည့္ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ သေဘာထားမ်ား၊ ေျဖဆိုခ်က္မ်ားကို အေလးထား ထည့္သြင္း စဥ္းစားေဖာ္ျပျခင္းလည္း မျပဳခဲ့ေပ။

လက္ရွိ အေျခအေနတြင္မႈ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ားမွာ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္သတ္ျဖတ္ခံရမႈ၊ လူအုပ္စုမ်ားျဖင့္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ လုံၿခဳံေရးအရ စိုးရိမ္ကာ ႐ြာလုံးကၽြတ္ ေနရပ္ကို စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ရသည။္ ရက္ရက္စက္စက္ အသတ္ခံရသည့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားမွာ လက္နက္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ား မဟုတ္ဘဲ အမ်ိဳးသမီးႀကီး/ငယ္မ်ား အပါအဝင္ အျပစ္မဲ့သူမ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္။ ဤသည္မွာ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားတို႔က ေဒသခံလူနည္းစု တိုင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္တို႔အေပၚ က်ဴးလြန္ေသာ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အား ဆန္႔က်င္သည့္ ရာဇဝတ္မႈ(Crime against humanity) ပင္ျဖစ္သည္။ လူမ်ိုဳးသုံး သတ္ျဖတ္သန္႔စင္ျခင္း (Ethnic Cleansing) လည္းျဖစ္သည္။ လူမ်ိုး/ဘာသာအုပ္စု တစ္အုပ္စုအား ပထဝီနယ္ေျမတစ္ခုမွ ဖယ္ရွားရန္အတြက္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိရွိ ေဆာင္႐ြက္ေနျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္ျခင္း(Genocide) ျဖစ္ရပ္လည္း ျဖစ္သည္။

အေျခအျမစ္မရွိေသာ အခ်က္အလက္အမွား သတင္းအမွားေပၚတြင္ အေျခခံကာ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ စြပ္စြဲပုံႀကီးခ်ဲ႕ ဝါဒျဖန္႔တတ္သူလူ႕အခြင့္အေရး အမည္ခံ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ က်င့္ဝတ္ကို ေရလဲပုဆိုးလို သေဘာထားသူ ျပည္ပမီဒီယာတခ်ိဳ႕တို႔ သည္ တစ္ခါလည္း ႏွာေစးခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ေနျပန္ေလၿပီ။ ။

ျမန္မာ့အလင္း
https://www.facebook.com/MYANMAALINNNEWS/

Your rating: None Average: 5 (1 vote)