Photo

လာမည့္ ၂၅ ႏွစ္တြင္ ပညာေရး ဘာေတြ ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္သနည္း

By The Voice Weekly 6 July, 2017 - 21:14

လာမည့္ ၂၀၄၂ ခုႏွစ္တြင္ ပညာေရးေလာက ဘာေတြ ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္သနည္း။ ပညာရွင္မ်ား ေလ့လာ သံုးသပ္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။


ယခုလည္း တကၠသိုလ္ေက်ာင္းဝင္းမ်ားထဲတြင္ ေမာင္းသူမဲ့ ဘတ္စ္ကားမ်ားကို စမ္းသပ္ၿပီး ေျပးဆြဲေပးေနသည္။ လာမည့္ ၂၅ ႏွစ္အတြင္း တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းဝင္းမ်ားထဲတြင္ အလြန္စြမ္းအားျမင့္သည့္ GPS စနစ္မ်ားျဖင့္ ၿဂိဳဟ္တုကတစ္ဆင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေမာင္းႏွင္မည့္ကားမ်ားမွာ တစ္စင္းႏွင့္တစ္စင္း တိုက္မိစရာလံုးဝအေၾကာင္း မရွိ၊ အႏၲရာယ္ကင္းစြာ ပို႔ေဆာင္ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။

ေက်ာင္းဝင္းထဲရွိ မည္သည့္ စတိုးဆိုင္ကိုမဆို ဝင္လိုက္ပါ။ ေကာင္တာတြင္ ထိုင္ေနသည့္ ေငြသိမ္းမရွိ။ ေစာင့္ၾကည့္ေနမည့္သူမရွိ။ ဖုန္းေလးထုတ္ၿပီး ေငြေပးေခ်ကာ ကိုယ္လိုအပ္သည့္ ပစၥည္းကို ယူထြက္သြားရန္သာ ျဖစ္သည္။ သို႔မဟုတ္လည္း စက္ထဲကို ကတ္ေလးထိုးထည့္ၿပီး က်သင့္ေငြ ပမာဏကို ႐ိုက္ထည့္ေပးခဲ့႐ံုသာ ျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းစာသင္ခန္းထဲတြင္ ထားေပးထားသည့္ မ်က္မွန္ႀကီးေတြက သင္ၾကားလိုသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ပကတိ နယ္ပယ္ထဲသို႔ေရာက္ ေနသလို ခံစားေစႏိုင္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ေရး စနစ္ကိုလည္း ယခင္ကထက္ ပိုေကာင္းေနၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အသံေျပာသက္သက္ထက္၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားစနစ္မ်ားျဖင့္ ေျပာဆိုႏိုင္ျခင္းမွာ ပိုၿပီး ေခတ္စားလာမည္။ ေက်ာင္းသံုးဖတ္စာဆိုသည္မွာ မိမိေရွ႕ျမင္ကြင္းတြင္ အခ်ိန္မေ႐ြး ေခၚၾကည့္ႏိုင္သည့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ စာလံုးမ်ား ျဖစ္လာေပလိမ့္မည္။ အင္တာနက္ ရွိေနသျဖင့္ ေက်ာင္းသံုးဖတ္စာအုပ္ အထူႀကီးေတြကို ေက်ာင္းသို႔ ယူလာရန္ မလိုေတာ့ေပ။

စီးပြားေရးအရ ဖြံ႔ၿဖိဳးအားေကာင္းလာသျဖင့္ တကၠသိုလ္အဆင့္ ထူေထာင္ထားသည့္ ေက်ာင္းတိုင္းတြင္ ေလးႏွစ္ သင္တန္းမ်ား လိုခ်င္မွ လိုေပလိမ့္မည္။ ၂ ႏွစ္ သင္တန္းေလာက္ႏွင့္ ဘြဲ႔တစ္ခုယူရန္ ေကာင္းမြန္သည့္ အစီအစဥ္မ်ား ခ်ထားေပးၿပီးျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတြင္ ၂ ႏွစ္သာ အခ်ိန္ျဖဳန္းခိုင္းၿပီး လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးထားမည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ ဘဝတစ္သက္တာ ပညာရွာေရးသည္ နည္းပညာ အေထာက္အပံ့မ်ားေၾကာင့္ ပိုၿပီး ပီျပင္လာရသည္။

ေက်ာင္းသားတိုင္းသည္ STEM (Science, Technology, Engineering, Maths) ဆိုသည့္ ဘာသာရပ္မ်ားကို မျဖစ္မေန သင္ၾကားၿပီးခ်ိန္တြင္ Arts ဆိုသည့္ ဝိဇၨာဘာသာရပ္မ်ားကိုလည္း စိတ္ႀကိဳက္ ဘာသာရပ္မ်ားအျဖစ္ သင္ၾကားခြင့္ရွိလာေပလိမ့္မည္။ STEM ဘာသာရပ္မ်ား သင္ၾကားသင္ယူမႈသည္ ကမၻာတြင္ ပိုၿပီး ၿပိဳင္ဆိုင္အားေတြ ေကာင္းလာႏိုင္သည္။

တကၠသိုလ္ဆိုသည္မွာ လူေတာ္လူေကာင္း ေမြးထုတ္ရန္ ေနရာသက္သက္မဟုတ္။ ထုတ္ကုန္ (Product) ႏွင့္ စိတ္ကူး (Idea) တို႔ကိုပါ ေမြးထုတ္ႏိုင္သည့္ အေကာင္းဆံုး ေနရာမ်ားျဖစ္လာမွ ရပ္တည္ႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ - MIT တကၠသိုလ္ရပ္တည္ ေနႏိုင္သည့္ အေနအထားမ်ိဳး တကၠသိုလ္ မဟုတ္လွ်င္ ဖြင့္၍မရႏိုင္သည့္ အဆင့္ကို ေရာက္လာမည္သာျဖစ္သည္။ Google ႏွင့္ Amazon တို႔က ယခုေခတ္တြင္ တကၠသိုလ္တိုင္းကိုလိုက္ၿပီး ပညာရွင္ေတြကို စုေဆာင္းေနသည့္နည္းတူ၊ မိမိတို႔လိုအပ္သည့္ ပညာရွင္မ်ားကိုသာ ေမြးထုတ္ေပးမည့္ တကၠသိုလ္မ်ားလည္း ေပၚထြန္းလာႏိုင္ေပသည္။

ႏိုင္ငံေရးအရ ပညာေရးကို မေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ က်႐ံႈးရမည္သာ ျဖစ္သည္။ ဥပမာ - ပညာေရးတြင္ အခမဲ့ ပညာေရးစနစ္မ်ားႏွင့္ အေထာက္အပံ့မ်ား အထြန္းကားဆံုး ႏိုင္ငံမ်ားသည္ အတိုးတက္ဆံုး ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ရန္ အလားအလာ ရွိေနသည္။ ပညာေရးကို ျပန္မရႏိုင္သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတစ္ခုအေနႏွင့္ သေဘာမထားဘဲ တိုင္းျပည္ အနာဂတ္အျဖစ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳး အတိုးတက္ဆံုး ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

ပညာေရးကို အခမဲ့ပညာေရးစနစ္သို႔ ေျပာင္းလိုက္လွ်င္ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္တက္လိုသည့္ ေက်ာင္းသား အေရအတြက္လည္း ပိုမ်ားလာသလို၊ ပညာတတ္မ်ားလည္း ပိုထြက္လာေပလိမ့္မည္ဟု ထင္ၾကသည္။ ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ ေကာလိပ္တက္သူမ်ားကို အခမဲ့စနစ္အျဖစ္ လုပ္ေပးေနေသာ္လည္း ထင္သေလာက္ မတိုးတက္လာျခင္းႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္သင့္သည္။

ေကာလိပ္ဆိုသည္မွာ မျဖစ္မေန တက္ရမည့္ ေနရာတစ္ခုမဟုတ္။ လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ၿပီး တက္ခ်င္မွ ျပန္တက္ႏိုင္သည့္ အခ်ိန္မေ႐ြး တက္ေရာက္သင္ယူႏိုင္ရန္ ဖန္တီးေပးထားႏိုင္ေသာ ေနရာတစ္ရာလည္း ျဖစ္သင့္ေၾကာင္း သေဘာေပါက္ထားသင့္သည္။ အေစာပိုင္း ပညာေရးတြင္ ပညာ အေျခခံလိုက္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ ဝင္ေငြနည္းေနသည့္ မိသားစုဝင္တစ္ဦးကို တကၠသိုလ္ေကာလိပ္တက္ရန္ ဖိတ္ေခၚေန၍မရ။ အလုပ္ႏွင့္ ပညာေရး ေပါင္းစပ္ေပးျခင္းကလည္း အေျဖတစ္ခုျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာသံုးသပ္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။

ယေန႔ေခတ္ထက္ လာမည့္ ၂၅ ႏွစ္တြင္ ပိုၿပီး ေလ့လာသင္ယူႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းေတြ ပိုမ်ားလာႏိုင္ပါသည္။ စာသင္ခန္းတိုင္းတြင္ ပါေမာကၡ၊ ကထိကမ်ား ဝင္သင္မွျဖစ္မည္ဆိုေသာ အယူအဆေတြလည္း ေပ်ာက္သြားေကာင္း ေပ်ာက္သြားႏိုင္ပါသည္။ လာမည့္ ၂၅ ႏွစ္ကာလတြင္ စာသင္ခန္းမ်ား အားလံုးအတြင္း ပ႐ိုဂရမ္ျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ စက္႐ုပ္မ်ားက ဆရာမ်ားအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ေနရာမယူဟု ေျပာႏိုင္သည့္ အေနအထားတြင္ မရွိ။

လာမည့္ ၂၅ ႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းသားေနာက္တြင္ က်န္ခဲ့သည့္ ဆရာေတြ အလိုရွိခ်င္မွ ရွိေတာ့မည္။ ေခတ္ႏွင့္ စနစ္ႏွင့္အညီ စက္႐ုပ္ေတြကို အဆင့္ျမႇင့္ေပးၿပီး၊ ထိုစက္႐ုပ္ဆရာ၊ စက္႐ုပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတို႔ျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ပညာေရးစနစ္သည္ ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္လာေပလိမ့္မည္။

ေခတ္ႀကီးက အျမန္ဆံုးႏႈန္းျဖင့္ ေ႐ြ႕လ်ားေနသည္။ မလိုက္ပါႏိုင္သူမ်ား က်န္ခဲ့ေပလိမ့္မည္။

(Ref: Newsweek, Quora Opinion)
http://thevoicemyanmar.com

Your rating: None Average: 5 (1 vote)